Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Dzierżoniowie

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Dzierżoniowie jest niepublicznym, samofinansującym się zakładem opieki zdrowotnej, którego Organem Założycielskim jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety – Prowincja Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu. Jest to placówka zapewniającą stacjonarną całodobową opiekę pielęgnacyjno-opiekuńczą nad Pacjentami wymagającymi codziennej, specjalistycznej pielęgnacji. Zaangażowanie Personelu, kompetencja, życzliwość i indywidualne podejście buduje poczucie własnej wartości wśród Pensjonariuszy, umacnia więzi i relacje przyjaźni.

O Nas

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Dzierżoniowie jest niepublicznym, samofinansującym się zakładem opieki zdrowotnej, którego Organem Założycielskim jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety – Prowincja Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu. Jest to placówka zapewniającą stacjonarną całodobową opiekę pielęgnacyjno-opiekuńczą

Świadczone Usługi

Działania pielęgnacyjno-opiekuńcze Kluczową rolą w działaniach Zakładu jest dążenie do zapewnienia komfortu opieki i bezpieczeństwa dla naszych pacjentów. Zatrudniony zespół medyczny, a więc lekarze, pielęgniarki, opiekunki medyczne, fizjoterapeuci stanowią podstawę codziennej opieki nad pacjentami i usług medycznych. Posiadamy szerokie wyposażenie

Opieka Duchowa

Poza codziennym wsparciem, które dajemy naszym podopiecznym,  pragniemy każdego dnia nieść im również duchową opiekę.  Jest to niezwykle ważny aspekt prowadzonej działalności. . Wzajemna modlitwa w siostrzanej wspólnocie umacnia je do dalszego działania i modlitwy za osoby chore powierzone ich opiece. Siostry Elżbietanki

Zostań wolontariuszem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dzierżoniowie Dołącz!

Przyjaciele Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dzierżoniowie

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i wolontariuszom za wkład w istnienie i rozwój naszej placówki. W szczególny sposób pragniemy podziękować wszystkim tym firmom, które od lat wspierają naszą działalność hojnymi darami materialnymi. Serdeczne Bóg Zapłać!